Vitalik Buterin đưa ra đề xuất EIP-4488 để giảm phí gas cho Ethereum Layer-2 trong ngắn hạn

Đăng bởi trong Tiền điện tử

Tuần này, Vitalik Buterin và nhà phát triển Ethereum Ansgar Dietrichs đã đưa ra Đề xuất cải tiến Ethereum (Ethereum Improvement Proposal) mới có tên EIP-4488 để tìm cách cắt giảm phí gas cho các giải pháp mở rộng quy mô Ethereum Layer-2. Đề xuất này nhằm mục đích hoạt động như một giải pháp khắc phục tức thời đối với chi phí gas cao trong khi các giải pháp mạnh mẽ hơn đang được phát triển.

Vitalik Buterin đề xuất EIP-4488 nhằm cắt giảm phí gas

Vitalik Buterin – Nhà sáng lập Ethereum

Một giải pháp hiệu quả (nhưng ngắn hạn)

EIP-4488 được thiết kế để giảm phí gas Layer-2 trong thời gian ngắn hạn trong khi các giải pháp dài hạn hiệu quả hơn được phát triển.

Phí gas Ethereum đã ở mức rất cao trong vài tháng qua và ngay cả khi các Layer-2 sử dụng Optimistic Rollups hoặc ZK-Rollups là “giải pháp mở rộng đáng tin cậy duy nhất cho Ethereum” thì phí gas của chúng cũng quá đắt đối với một số. Ví dụ: Optimism và Arbitrum thường cung cấp phí thấp hơn 3-8x và ZK-Rollups có thể cung cấp mức phí thấp hơn tới 100x so với mức người dùng phải trả trên Layer cơ sở của Ethereum, nhưng những khoản phí này vẫn không hề nhỏ.

EIP-4488 tìm cách giảm hơn nữa phí gas Layer-2 bằng cách giảm chi phí calldata giao dịch, là cơ chế chính cho cả Optimistic Rollups và ZK-Rollups, hoặc, thêm mức trần cho tổng calldata giao dịch có thể nằm trong một khối. Theo Buterin, việc tăng dung lượng dữ liệu có sẵn cho Rollup là điều có thể làm được, vì block size sẽ không tiến gần đến mức có thể đe dọa đến sự ổn định của mạng.

Trong khi sharding dữ liệu có thể được coi là giải pháp lâu dài cho sự không hoàn hảo của Rollup, đề xuất này tìm cách giảm phí gas trong thời gian ngắn, có thể vào Giáng sinh năm nay, theo một tweet của team zkSync – một giao thức mở rộng Layer-2.

Buterin đã kêu gọi “chuyển đổi toàn hệ sinh thái sang Ethereum tập trung vào Rollup” như một giải pháp ngắn hạn mong muốn để cắt giảm chi phí gas. Và không có gì ngạc nhiên khi các giải pháp mở rộng quy mô đã phát triển song song với Ethereum.

Tuần trước, sàn giao dịch Binance đã thông báo rằng họ sẽ hỗ trợ tiền gửi Ethereum Layer-2 thông qua Arbitrum và mới hôm qua, Boba, một giải pháp tổng hợp Optimistic Layer-2, đã đạt tổng giá trị bị khóa (TVL) là hơn 1 tỷ đô la, tăng 1.200% từ ngày 14 tháng 11.

Ông Giáo

Theo CryptoBriefing

Theo dõi trang Twitter | Theo dõi kênh Telegram | Theo dõi trang Facebook

Xem tin gốc tại Tạp chí Bitcoin

Chia sẻ bài này