Triển khai Web3 có thể mang lại quỹ mười hai chữ số cho phân khúc này

Đăng bởi trong Tiền điện tử

Nhà sáng tạo, thành viên hội đồng quản trị của Tesla Inc. và SpaceX, Kimbal Musk chắc chắn rằng các đặc tính và cách thức hoạt động của Web3 có thể được sử dụng rất nhiều trong hoạt động từ thiện.

Kimbal Musk đã chia sẻ rằng việc triển khai Web3 trong hoạt động từ thiện có thể tạo ra quỹ mười hai chữ số cho phân khúc này.

Con số đáng kinh ngạc có thể được thêm vào khối lượng dòng tiền trong lĩnh vực này chỉ ở Hoa Kỳ, chứ chưa nói đến các quốc gia khác. Mang các công cụ phi tập trung đến tổ chức từ thiện có thể nâng cao đáng kể hiệu quả sử dụng tài nguyên của nó.

Cụ thể, các công cụ Web3 sẽ loại bỏ các yếu tố không cần thiết của bộ máy hành chính quan liêu khỏi lĩnh vực đang trở thành trend này.

Những người theo dõi đồng ý với tuyên bố của Kimbal Musk, trong khi một số nhà bình luận nói thêm rằng các công cụ Web3 có thể loại bỏ tham nhũng – không chỉ quan liêu – khỏi hoạt động từ thiện.

Vào năm 2021, nhiều sáng kiến ​​từ thiện đã sử dụng các công cụ Web3. Thông thường, các tổ chức từ thiện lớn thêm tiền điện tử chính thống làm công cụ thanh toán.

Dự án DeFi Munch đã tạo ra một nền tảng có mục đích đặc biệt cho tập đoàn từ thiện The Giving Block với 200 tổ chức phi lợi nhuận.

Ngoài ra, nhiều sản phẩm của NFT đang thực hiện các chương trình quyên góp từ thiện. Cụ thể, Binance và APENFT được Tron hậu thuẫn đã đồng tổ chức sự kiện Charity Mystery Box để hỗ trợ các tổ chức từ thiện môi trường One Tree Planted và Koala Clancy Foundation.

Annie

Theo U.today

Theo dõi trang Twitter | Theo dõi kênh Telegram | Theo dõi trang Facebook

Xem tin gốc tại Tạp chí Bitcoin

Chia sẻ bài này