Phe bò trên thị trường phái sinh Bitcoin “bỏ của chạy lấy người”

Đăng bởi trong Tiền điện tử

Hoán đổi vĩnh viễn Bitcoin là công cụ hợp đồng tương lai thanh khoản nhất, cho phép các trader đầu cơ giá BTC bằng đòn bẩy. Mặc dù luôn có lượng long và short ngang nhau, nhưng việc định vị các hợp đồng này so với giá Bitcoin giao ngay cho thấy xu hướng tăng/giảm trong thị trường phái sinh.

Khi giá hợp đồng tương lai vĩnh viễn (hợp đồng tương lai không bao giờ hết hạn) cao hơn giá thị trường giao ngay, funding rate cho hợp đồng tương lai vĩnh viễn ở mức dương, có có nghĩa là long sẽ trả cho short theo tỷ lệ phần trăm kích thước vị thế danh nghĩa của họ và ngược lại.

Thường thường, xu hướng tăng giá được thể hiện trên thị trường hợp đồng tương lai. Trong suốt phần lớn năm 2021, hợp đồng tương lai vĩnh viễn liên tục dẫn trước thị trường giao ngay với biên độ rộng, cho thấy xu hướng tăng giá mạnh mẽ từ các nhà đầu cơ. Gần đây, funding đã chuyển sang âm, phản ánh hợp đồng tương lai vĩnh viễn giao dịch dưới mức giao ngay và đây không phải là kết quả của việc thanh lý hàng loạt thúc đẩy giá, mà là sự thay đổi tâm lý và kỳ vọng của thị trường.

Bitcoin 1

Giá Bitcoin theo funding rate hợp đồng tương lai vĩnh viễn hàng giờ | Nguồn: DeepDive

Trong 24 giờ qua, funding hợp đồng tương lai vĩnh viễn ở mức -8,23% trên cơ sở hàng năm, có có nghĩa là short đang trả cho long 8,23%/năm tính theo kích thước vị thế danh nghĩa của họ. Mặc dù có thể chắc chắn diễn biến sụt giảm ngày càng trầm trọng là do triển vọng kinh tế vĩ mô bất ổn và thái độ “diều hâu” của Cục Dự trữ Liên bang (Fed), nhưng đó là một dấu hiệu tốt cho phe bò Bitcoin khi thấy funding rate tiếp tục âm.

Bitcoin 2

Funding rate hợp đồng tương lai vĩnh viễn hàng giờ của Bitcoin trung bình một ngày được tính trên cơ sở hàng năm | Nguồn: DeepDive

Dưới đây là biểu đồ tương tự nhưng được tính trung bình trong khoảng thời gian 7 ngày để điều chỉnh sai số:

Funding rate hợp đồng tương lai vĩnh viễn hàng giờ của Bitcoin trung bình 7 ngày trên cơ sở hàng năm | Nguồn: DeepDive

Điều cần chú ý trong những tuần tới là funding rate tăng lên cùng với hợp đồng mở, tương tự như những gì đã chứng kiến trong mùa hè năm 2021.

Đình Đình

Theo Bitcoin Magazine

Xem tin gốc tại Tạp chí Bitcoin

Chia sẻ bài này