Phân tích on-chain Bitcoin: SOPR giảm trở lại mức quan trọng

Đăng bởi trong Tiền điện tử

Tạp chi Bitcoin sẽ xem xét các chỉ số on-chain, cụ thể hơn là Spent Output Profit Ratio (SOPR) để xác định xem đợt tăng giá hiện tại có tiếp tục hay không.

Giá trị SOPR ở thời điểm hiện tại

SOPR được sử dụng để đo lường lãi và lỗ trên thị trường tổng thể cho mỗi giao dịch. Nó thực hiện điều này bằng cách đo lường sự thay đổi giữa giá bán và giá mua.

Trong lịch sử, chỉ số này đã di chuyển trong vùng từ 0,9 đến 1,35. Giá trị bằng 1 có nghĩa là thị trường đang ở trạng thái trung lập.

Hiện tại, chỉ báo (màu cam) cho thấy thị trường BTC đang ở trạng thái có lợi nhuận, vì nó ở trên mức 1. Cho đến khi nó phá vỡ xuống dưới, thì xu hướng giảm sẽ không được xác nhận.

Kể từ tháng 3 năm 2020, SOPR đã giao dịch trên mức 1. Điều này có nghĩa là thị trường đang có lãi. Đã có một độ lệch (vòng tròn đen), diễn ra từ tháng 5 đến tháng 7.

Bên cạnh độ lệch, đã có bốn lần chạm (biểu tượng màu đỏ) tới đường 1. Những lần chạm như vậy được coi là sự thiết lập lại, vì thị trường chuyển từ trạng thái có lãi sang trạng thái trung lập.

Vào tháng 9, sau lần chạm thứ hai, BTC đã tăng theo đường parabol và gần như tăng gấp ba giá trị cho đến tháng 3.

Sau lần giảm và bật lên sau đó, lần chạm thứ hai vào đường 1 xảy ra vào ngày 6 tháng 12.

bitcoin-sopr

Nguồn: Glassnode

Giá trị lịch sử

Trong bài phân tích SOPR trước đây, chúng tôi đã nói rằng nếu SOPR giảm trở lại dưới mức 1 sau khi thu hồi nó, thì mức tăng có thể được coi là một cuộc biểu tình cứu trợ.

Điều này đặc biệt có thể nhìn thấy khi nhìn vào chuyển động trong năm 2014-2017.

Sau khi xu hướng tăng bắt đầu, chỉ báo này đã giảm xuống dưới đường 1 một lần nữa vào tháng 1 – tháng 2 năm 2016 (vòng tròn màu đen). Tuy nhiên, chỉ báo chỉ kiểm tra lại vạch (mũi tên đỏ), chứ không rơi xuống dưới nó.

Lần tiếp theo là vào tháng 1 năm 2018 và đánh dấu sự khởi đầu của thị trường gấu kéo dài hai năm.

bitcoin-sopr

Nguồn: Glassnode

Trong xu hướng tăng hiện tại, SOPR đã giảm xuống dưới đường 1 trong tháng 5-tháng 7, nhưng đã lấy lại đường này sau đó.

Do đó, để mức tăng hiện tại không được coi là một cuộc biểu tình cứu trợ, thì điều quan trọng là SOPR phải giữ ở trên đường 1.

bitcoin-sopr

Nguồn: Glassnode

Bạn có thể xem giá Bitcoin ở đây.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn. 

SN_Nour

Theo Beincrypto

Theo dõi trang Twitter | Theo dõi kênh Telegram | Theo dõi trang Facebook

Xem tin gốc tại Tạp chí Bitcoin

Chia sẻ bài này