Những thay đổi đáng mong chờ sau Hợp nhất 2022 của Ethereum

Đăng bởi trong Tiền điện tử

2022 được xem là năm Hợp nhất của mạng lưới Ethereum, và sau đây là 5 điều mà người sử dụng có thể mong đợi trong quá trình chuyển đổi sang cơ chế proof-of-stake (PoS) sắp tới của mạng. Những cải tiến cơ bản của nền tảng sẽ cho phép Ethereum tiếp cận hàng triệu người sử dụng mà không làm mất đi tính phi tập trung vốn có của mạng lưới.

Đỡ ngốn năng lượng hơn

Với việc thay đổi layer đồng thuận của Ethereum thành PoS, loại bỏ thợ đào và thay thế bằng các trình xác thực. Với cơ chế proof-of-work (PoW), Ethereum yêu cầu các thợ đào cạnh tranh để có được hash power bằng cách tiêu thụ điện năng. Bằng cách sử dụng thuật toán ngẫu nhiên để chỉ định khối sản xuất, PoS có thể giúp mạng lưới hoạt động với mức tiêu thụ năng lượng thấp hơn. Ethereum Foundation dự đoán rằng, sau khi tiến hành hợp nhất, mạng lưới sẽ sử dụng năng lượng ít hơn đến 99,95% so với trạng thái hiện tại.

Giảm phát Ether

Theo báo cáo nghiên cứu Ethereum, sự kết hợp giữa EIP 1559 và PoS sẽ có tác động đến nguồn cung lưu hành của Ether. Việc đốt phí giao dịch, kết hợp với phần thưởng thấp hơn và Ether bị khóa để xác thực sẽ tạo sự cân bằng nguồn cung lưu thông, khiến nó giảm xuống mức 27,3 đến 49,5 triệu ETH. Nguồn cung hiện tại của mạng lưới đang ở mức 118 triệu ETH và vẫn còn lạm phát nhẹ sau khi triển khai EIP 1559.

Cùng một layer thực thi

Layer thực thi hiện tại của Ethereum sẽ được chuyển sang layer đồng thuận PoS và được hỗ trợ bởi các máy khách hiện đang phụ trách Eth1. Đối với người sử dụng hiện tại và các nhà phát triển ứng dụng, điều này có tức là việc tương tác với Ethereum sẽ vẫn giống nhau sau khi quá trình hợp nhất diễn ra.

Có thể tăng hoặc giữ nguyên phí giao dịch

Mặc dù không thể dự đoán trước, nhưng phí giao dịch ban đầu có khả năng sẽ tăng hoặc được giữ nguyên sau khi hợp nhất. Một khi Ethereum làm sáng tỏ câu chuyện rằng mạng lưới có tiêu thụ năng lượng nhiều hơn so với một quốc gia có quy mô trung bình hay không, thì người sử dụng và các tổ chức đầu tư sẽ bắt đầu cân nhắc việc áp dụng công nghệ trên diện rộng và tăng nhu cầu không gian khối hiện tại. Tuy vậy, các nâng cấp (chẳng hạn như cải tiến sharding, rollup và calldata) sau khi hợp nhất sẽ tập trung vào việc tăng khả năng mở rộng mà không làm mất đi tính phi tập trung của mạng lưới.

Cải thiện tính phi tập trung và khả năng mở rộng

Việc vận hành trình xác thực trên Beacon Chain yêu cầu 32 ETH, tương đương $ 120.000 theo tỷ giá hiện tại. Đây được xem là rào cản trong quá trình gia nhập, đồng thời loại bỏ đi tính kinh tế theo quy mô tồn tại trong các chuỗi proof-of-work. Bằng cách thay thế hash power bằng thuật toán ngẫu nhiên/thống kê và giữ kích thước khối ở mức thấp, Ethereum cho phép bất kỳ người sử dụng nào sở hữu phần cứng ở mức trung bình đều có thể vận hành trình xác thực Ethereum nhằm kiếm thêm lợi nhuận. Ngoài ra, với cơ chế PoS, mạng lưới Ethereum sẽ có khả năng triển khai sharding và các nâng cấp tập trung vào khả năng mở rộng nhằm giảm chi phí giao dịch xuống mức thấp nhất có thể.

Việt Cường

Theo Fxstreet

Xem tin gốc tại Tạp chí Bitcoin

Chia sẻ bài này