Lưu lượng truy cập web đến các sàn giao dịch tiền điện tử giảm 8% so với tháng trước

Đăng bởi trong Tiền điện tử

Lưu lượng truy cập web đến các sàn giao dịch tiền tệ điện tử đã giảm tháng thứ ba liên tiếp kể từ tháng 1, theo dữ liệu do The Block Research thu thập.

Nguồn: The Block

Lưu lượng truy cập web cho các sàn giao dịch tiền tệ điện tử đạt 427,6 triệu trong tháng 1, thấp hơn 8,3% so với lưu lượng truy cập web của tháng 12, thấp hơn 14,7% so với tháng 11. Nhưng cao hơn tới 40% so với một năm trước đó.

Như dữ liệu khác từ The Block Research cho thấy, Binance chiếm phần lớn lưu lượng truy cập web của tháng 1 ở mức 33,2%. Coinbase và Bybit theo sau với 18,1% và 6,6%, tương ứng.

Lưu lượng truy cập sàn giao dịch phụ thuộc rất lớn vào biến động thị trường, mỗi khi giá coin tăng thì lượng truy cập sẽ tăng và ngược lại.

Lã Ba

Theo The Block

Xem tin gốc tại Tạp chí Bitcoin

Chia sẻ bài này