IMF: Các quy định về tiền điện tử phải toàn diện, nhất quán và có sự phối hợp chặt chẽ

Đăng bởi trong Tiền điện tử

Quỹ Tiền Quốc tế (IMF), tổ chức tài chính tập trung vào việc duy trì sự ổn định tài chính trên toàn thế giới, gần đây đã phác thảo một số đề xuất về cách điều tiết lĩnh vực tiền tệ điện tử một cách hiệu quả.

IMF thừa nhận rằng tiền tệ điện tử đang nhanh chóng cách mạng hóa toàn bộ hệ thống tài chính toàn thế giới. Tuy vậy, các nhà hoạch định chính sách vẫn gặp khó khăn trong việc giám sát những rủi ro đến từ thị trường.

Các cơ quan quản lý phải hành động nhanh chóng

IMF chỉ ra rằng sự phát triển nhanh chóng của không gian tiền tệ điện tử đã khiến nó liên kết với các hệ thống kinh tế được quản lý trong khi vẫn chưa được kiểm soát. Đồng thời, IMF cũng lưu ý rằng các mối liên kết này có thể gây ra rủi ro nghiêm trọng nếu các cơ quan quản lý tài chính toàn thế giới không nhanh chóng hành động để giảm thiểu các mối đe dọa và khai thác sức mạnh cách mạng của tiền tệ điện tử.

“Các nhà hoạch định chính sách phải vật lộn để giám sát rủi ro từ lĩnh vực tiền tệ điện tử, trong đó nhiều hoạt động không được kiểm soát. Trên thực tế, chúng tôi nghĩ rằng những rủi ro về ổn định tài chính này có thể sớm trở thành hệ thống ở một số quốc gia”.

IMF đã kêu gọi một cách tiếp cận “toàn diện, nhất quán và có sự phối hợp” để điều chỉnh không gian tiền tệ điện tử, nhấn mạnh rằng các biện pháp quản lý chưa được phối hợp có thể “tạo điều kiện cho dòng vốn có khả năng gây mất cân bằng” vì hầu hết các công ty tiền tệ điện tử hoạt động xuyên biên giới.

Đề xuất của IMF

Để điều chỉnh hiệu quả tiền tệ điện tử ở cấp độ toàn thế giới, IMF đã đưa ra ba yêu cầu cốt lõi cho các nhà quản lý.

Ông Giáo

Theo CryptoPotato

Theo dõi trang Twitter | Theo dõi kênh Telegram | Theo dõi trang Facebook

Xem tin gốc tại Tạp chí Bitcoin

Chia sẻ bài này