Hồng Kông chuẩn bị giới thiệu khung quy định stablecoin

Đăng bởi trong Tiền điện tử

Tổ chức ngân hàng nhà nước của Hồng Kông, Cơ quan Tiền Hồng Kông (HKMA), đã phát hành một bảng câu hỏi để đánh giá dư luận về các quy định đối với tài sản tiền tệ điện tử và stablecoin, dự định thiết lập khung pháp lý vào năm 2023-24.

“Tài liệu nghị luận về tài sản tiền tệ điện tử và Stablecoin” của HKMA nhấn mạnh sự bùng nổ của thị trường stablecoin về giá trị vốn hóa thị trường kể từ năm 2020 và các khuyến nghị quy định đồng thời được đưa ra bởi các cơ quan quản lý quốc tế bao gồm Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính của Hoa Kỳ (FATF), Ủy ban Ổn định Tài chính (FSB) và Ủy ban Basel về Giám sát Ngân hàng (BCBS).

Hồng Kông bắt đầu thảo luận để giới thiệu khung quy định của stablecoin

Vốn hóa thị trường của tài sản tiền tệ điện tử | Nguồn: HKMA

Theo HKMA, quy mô và hoạt động giao dịch hiện tại của tài sản tiền tệ điện tử có thể không đe dọa ngay lập tức đến sự ổn định của hệ thống tài chính toàn thế giới theo quan điểm hệ thống. Dù vậy:

“Các nhà đầu tư tổ chức ngày càng tiếp xúc với các tài sản đó như một dạng thay thế hoặc bổ sung cho các loại tài sản truyền thống để giao dịch, cho vay và đi vay […] cho thấy sự kết nối ngày càng tăng với hệ thống tài chính chính thống”.

Hồng Kông bắt đầu thảo luận để giới thiệu khung quy định của stablecoin

Vốn hóa thị trường của các stablecoin chính | Nguồn: HKMA

Bài báo của HKMA cho thấy vốn hóa thị trường stablecoin ở mức khoảng 150 tỷ đô la vào tháng 12 năm 2021, “chiếm khoảng 5% tổng thị trường tài sản tiền tệ điện tử”. Cơ quan quản lý cũng đã chia sẻ danh sách tám câu hỏi để tìm kiếm các khuyến nghị liên quan đến chính sách, trích dẫn năm kết quả quy định có thể xảy ra – không hành động, chế độ chọn tham gia, chế độ dựa trên rủi ro, chế độ bắt tất cả và cấm hàng loạt:

Hồng Kông bắt đầu thảo luận để giới thiệu khung quy định của stablecoin

Các tùy chọn chính sách có thể có để điều chỉnh tài sản tiền tệ điện tử | Nguồn: HKMA

HKMA hy vọng nhiều bên liên quan sẽ gửi phản hồi của họ trước ngày 31 tháng 3 năm 2022 và hướng tới mục tiêu “đưa ra chế độ mới không muộn hơn năm 2023/24”.

Hồng Kông bắt đầu thảo luận để giới thiệu khung quy định của stablecoin

Lập trường quản lý của các khu vực pháp lý chính đối với stablecoin | Nguồn: HKMA

Lưu ý cuối cùng, cơ quan quản lý nói rằng các stablecoin liên quan đến mua hàng và thanh toán có tiềm năng cao hơn để được đưa vào hệ thống tài chính chính thống hoặc thậm chí là các hoạt động kinh tế và thương mại hàng ngày.

Do đó, HKMA xem xét mở rộng phạm vi của Pháp lệnh Hệ thống Mua hàng và thanh toán và Cơ sở vật chất giá trị được lưu trữ (PSSVFO), một đạo luật xác định tính hợp pháp của hàng hóa và dịch vụ tài chính.

Để bổ sung cho ý định ủng hộ tiền tệ điện tử của chính quyền địa phương, một trong những nhà phát triển bất động sản lớn nhất Hồng Kông, Sun Hung Kai đã đầu tư 90 triệu đô la vào Sygnum, một ngân hàng Thụy Sĩ chuyên nắm giữ tài sản kỹ thuật số.

Ông Giáo

Theo Cointelegraph

Xem tin gốc tại Tạp chí Bitcoin

Chia sẻ bài này