Gần 5 tỷ đô la giá trị ETH đã bị đốt trong 4 tháng qua

Đăng bởi trong Tiền điện tử

Chỉ còn 2 ngày nữa là kết thúc năm 2021, mạng lưới Ethereum và token ETH đã có một năm phát triển vượt bậc khi giá tăng hơn 450% trong vòng 12 tháng. Trước đó 145 ngày, vào ngày 5 tháng 8, mạng lưới Ethereum đã triển khai hard fork London và kể từ đó, 1.291.710 Ether trị giá gần 5 tỷ USD đã bị đốt cháy.

Gần 5 tỷ đô la giá trị ETH đã bị đốt

Khoảng bốn tháng trước, Ethereum đã thực hiện nâng cấp London, bổ sung một số quy tắc mới vào chuỗi, bao gồm EIP-1559, thuật toán cải tiến giúp tạo ra cơ chế tỷ lệ phí mới, cho phép mạng lưới đốt một phần Ether.

“Thuật toán thu phí cơ bản cho mỗi gas và phần phí cơ bản này sẽ được đốt cháy”, mô tả của EIP-1559 cho hay.

Số lượng Ether bị đốt cho đến ​hôm nay | Nguồn: Etherscan

Tính đến hôm nay, 1,29 triệu Ether đã bị tiêu hủy trong quá trình đốt, tương đương với gần 5 tỷ USD, cao hơn 31,57% so với lượng token bị đốt vào ngày 24 tháng 11, thời điểm mạng lưới chạm mức 1 triệu Ether bị đốt trong khi hiện có 118.936.468 Ether đang lưu hành.

NFT Opensea là nền tảng đốt nhiều Ether nhất

Nền tảng đốt ETH nhiều nhất hiện tại là thị trường NFT Opensea, với 134.126 Ether trị giá 498 triệu USD trong 9,5 triệu giao dịch. Bên cạnh đó, bằng việc di chuyển và thực hiện giao dịch thông thường, những người tham gia mạng lưới cũng đã đốt cháy 122.365 Ether kể từ ngày 5 tháng 8, tương đương với 483 triệu USD.

Sàn giao dịch phi tập trung Uniswap v2 đã đốt 112.159 Ether trị giá 457 triệu USD. Stablecoin USDT, được sử dụng trên Ethereum, đã đốt 67.932 Ether trị giá 268 triệu USD và Uniswap v3 đã đốt 42.020 Ether trị giá 167 triệu USD.

Năm nền tảng đốt ETH hàng đầu khác bao gồm: Metamask (đốt 29.200 Ether), USDC (đốt 25.900 Ether), Axie Infinity (đốt 16.700 Ether), Sushiswap (đốt 15.100 Ether) và Opensea Registry (đốt 14.800 Ether).

Việt Cường

Theo News.bitcoin

Xem tin gốc tại Tạp chí Bitcoin

Chia sẻ bài này