Dòng ra khỏi sàn giao dịch Bitcoin tăng như thế nào trong tháng 1?

Đăng bởi trong Tiền điện tử

Nhìn lại lịch sử, tháng 3/2020 là một bước ngoặt và chất xúc tác quan trọng đối với Bitcoin. Quan sát số dư của sàn giao dịch, dòng ra ròng nhất quán trong 2 năm qua.

Hai giai đoạn gần đây nhất của dòng vào đáng kể là ngay trước khi cả hai đỉnh giá cục bộ của Bitcoin vào tháng 4 và tháng 11/2021. Tháng trước khi đạt các đỉnh này đều cho thấy dòng vào sàn giao dịch ròng (tháng 3 và tháng 10/2021).

Tháng 1 là tháng có dòng ra lớn nhất kể từ tháng 9/2021. Theo dõi các động lực dòng tiền tệ qua sàn có thể giúp theo dõi tâm lý nhu cầu của những người tham gia thị trường và thời điểm điều đó thay đổi cơ bản.

bitcoin

Dòng BTC ròng hàng tháng trên sàn giao dịch | Nguồn: Glassnode

Dòng tiền tệ trên sàn giao dịch tích lũy trong 90 ngày liên tục di chuyển theo giá suốt năm qua. Trong biểu đồ dưới đây, trục bên phải được đảo ngược để hiển thị cách dòng ròng trên sàn giao dịch giảm tương quan với giá tăng và ngược lại.

Hồi tháng 1, dòng ròng tích lũy 90 ngày thay đổi xu hướng với nhiều Bitcoin hơn chảy ra khỏi các sàn giao dịch, báo hiệu nhu cầu mua tăng lên trong tháng trước và thúc đẩy giá trong vài ngày qua. Hơn nữa, điều này diễn ra trong khi holder dài hạn và cá voi tăng cường tích lũy vài tuần gần đây.

bitcoin

Giá BTC và dòng tiền tệ ròng tích luỹ 90 ngày | Nguồn: Glassnode

Quan sát thay đổi số dư trên sàn trong 30 ngày, số liệu này giảm mạnh chỉ 2 tuần qua.

bitcoin

Thay đổi số dư trên sàn giao dịch trong 30 ngày | Nguồn: Glassnode

Một cách khác để theo dõi động lực của khối lượng sàn giao dịch là xem xét dòng ròng trên sàn giao dịch liên quan đến các ước tính cho nguồn cung đã điều chỉnh. Nguồn cung điều chỉnh sẽ loại bỏ các coin không chuyển động trong 7 năm, với giả định số này là của Satoshi và các coin bị mất. Nguồn cung điều chỉnh hiện tại là khoảng 15,58 triệu Bitcoin, chiếm 82,2% nguồn cung lưu hành.

Minh Anh

Theo Bitcoin Magazine

Xem tin gốc tại Tạp chí Bitcoin

Chia sẻ bài này