Đây là ‘vùng giá trị’ của Bitcoin khi giá giảm, theo nhà phân tích on-chain Will Clemente

Đăng bởi trong Tiền điện tử

Nhà phân tích on-chain Will Clemente đang tiết lộ vùng giá mà Bitcoin (BTC) có khả năng tạo đáy.

Clemente nói với 493.900 người theo dõi Twitter của mình rằng vùng giá từ $ 40.000 đến $ 45.0000 là “vùng giá trị” khi xem xét các điều kiện thị trường.

“… Cá nhân tôi thấy khu vực thấp của vùng $ 40k là vùng giá trị, nơi thích hợp để BTC tạo đáy cục bộ, trong khi việc phục hồi lại ~ 53K sẽ giúp nó lấy lại động lực”.

Vùng giá trị là vùng trung bình của giá, tại đó thì mức giá của tài sản nằm gần với giá trị thật của nó nhất, cho nên được chấp nhận mua lên bởi nhiều trader bò nhất.

Clemente cũng nói rằng “áp lực” đang tăng lên đối với Bitcoin sau khi tiền tệ điện tử chuẩn giảm hơn 15% trong 30 ngày. Bitcoin đang giao dịch ở mức $ 48.324 tại thời điểm viết bài.

“Áp lực đang tăng lên đối với BTC.

Câu hỏi là nó sẽ bùng phát khi nào và theo hướng nào?

Để cố gắng tìm hiểu điều này, chúng ta sẽ xem xét dữ liệu phái sinh như funding rate, mức thanh lý, tỷ lệ long/short, v.v”.

vung-gia-tri-btc

Nguồn: Glassnode via WClementeIII/Twitter

vung-gia-tri-btc

Nguồn: Glassnode via WClementeIII/Twitter

vung-gia-tri-btc

Nguồn: Glassnode via WClementeIII/Twitter

vung-gia-tri-btc

Nguồn: Glassnode via WClementeIII/Twitter

Tỷ lệ funding rate trên 0 cho thấy tâm lý chủ đạo là tăng trong khi tỷ lệ ở mức âm cho thấy tâm lý chủ đạo là giảm.

Khi tỷ lệ long/short hay hợp đồng mở tăng lên, điều đó có có nghĩa là xu hướng giá chủ đạo được hỗ trợ bởi động lực trong khi điều ngược lại là đúng đối với hợp đồng mở giảm.

Mức thanh lý có thể ảnh hưởng đến giá vì chúng có khả năng dẫn đến các đợt short squeeze và long squeeze.

SN_Nour

Theo Dailyhodl

Xem tin gốc tại Tạp chí Bitcoin

Chia sẻ bài này