Nghị quyết là gì? Cơ quan ban hành, nội dung và hiệu lực của nghị quyết

Đăng bởi trong Kiến thức

Theo quy định của pháp luật hiện nay ở nước ta, nghị quyết được khá nhiều cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành. Mỗi chủ thể ban hành khác nhau sẽ có giá trị về pháp lý khác nhau. Bài viết này Centalaw sẽ giải đáp những câu hỏi như: nghị quyết là gì? Thẩm quyền ban hành là những ai? Nội dung và hiệu lực của nghị quyết và cho ví dụ chi tiết.

Nghị quyết là gì?

Nghị quyết là một trong những văn bản quy phạm pháp luật hiện nay, được quy định tại luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Nghị quyết là một hình thức văn bản được quyết định tại những cuộc họp, hội nghị về những vấn đề cơ bản được thông qua bằng biểu quyết, biểu thị ý kiến hay ý định của một cơ quan tổ chức về một vấn đề nhất định.

Nghị quyết là gì?

Nghị quyết do ai ban hành?

Căn cứ luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, nghị quyết được ban hành bởi:

– Quốc hội.

– Uỷ ban thường vụ Quốc hội.

– Chính phủ.

– Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân.

– Hội đồng nhân dân các cấp.

– Nghị quyết liên tịch giữa Uỷ ban thường vụ Quốc hội hoặc chính phủ với Đoàn Chủ tịch Uỷ ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Nội dung của nghị quyết

Nội dung của nghị quyết quy phạm pháp luật

Căn cứ luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật thường quy định những nội dung sau:

– Quy định chủ trương, đường lối chính sách của nhà nước và giải thích hướng dẫn nội dung của Hiến pháp, luật, pháp lệnh.

– Ban hành kèm quy chế, quy định, điều lệ.

– Hướng dẫn thống nhất pháp luật.

Nội dung của nghị quyết áp dụng pháp luật

Nghị quyết trong trường hợp này dùng để giải quyết những công việc cụ thể phát sinh như:

– Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm.

– Thành lập, giải thể, phân chia, sát nhập.

– Đình chỉ, bãi bỏ các văn bản pháp luật.

– Điều chỉnh địa giới hành chính.

Hiệu lực của nghị quyết

Căn cứ Điều 151 luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật thì đối với Nghị quyết, thời điểm có hiệu lực của toàn bộ hoặc một phần văn bản quy phạm pháp luật được quy định tại văn bản đó.

– Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật không quy định cụ thể về thời gian các văn bản có hiệu lực, chỉ đảm bảo thời điểm có hiệu lực.

+ Đối với Nghị quyết do Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ thì không được phát sinh hiệu lực trước 45 ngày kể từ ngày văn bản đó được phê duyệt hoặc ký ban hành.

+ Đối với Nghị quyết do HĐND ban hành thì không được có hiệu lực trước 10 ngày kể từ thời điểm văn bản được phê duyệt hoặc ký ban hành.

– Tuy nhiên đối với các Nghị quyết được ban hành theo hình thức rút gọn thì sẽ phát sinh hiệu lực ngay lập tức tại thời điểm thông qua hoặc ký ban hành.

– Mỗi Nghị quyết khác nhau sẽ quy định về thời gian phát sinh hiệu lực là khác nhau tùy thuộc vào mức độ cần thiết, cấp bách của vấn đề đó.

Nghị quyết có phải là văn bản quy phạm pháp luật không?

Nghị quyết là một văn bản quy phạm pháp luật Căn cứ tại khoản 1 Điều 3 và Điều 4 của Luật ban bành văn bản quy phạm pháp luật thì quy phạm pháp luật được giải thích như sau: Quy phạm pháp luật là quy tắc xử sự chung, có hiệu lực bắt buộc chung, được áp dụng lặp đi lặp lại nhiều lần đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phạm vi cả nước hoặc đơn vị hành chính nhất định, do cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền quy định trong Luật này ban hành và được Nhà nước bảo đảm thực hiện. Và tại Điều 4 Nghị quyết được liệt kê trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.

Ví dụ về Nghị quyết

Nghị quyết số: 01/2020/NQ-HĐTP được ban hành ngày 05 tháng 3 năm 2020. Nghị quyết này hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật về xác định thành viên dòng họ; quyền khởi kiện vụ án tranh chấp về tài sản chung của dòng họ để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của dòng họ; đương sự trong vụ án tranh chấp về tài sản chung của dòng họ; địa chỉ của người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; nhập vụ án tranh chấp về tài sản chung của dòng họ.

Lời kết

Centalaw hy vọng sẽ cung cấp cho bạn đọc những thông tin hữu ích về nghị quyết là gì và các vấn đề liên quan tới nghị quyết. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào liên quan tới nghị quyết. Hãy gọi ngay cho Centalaw – Công ty luật, Văn phòng luật sư uy tín tại TPHCM qua số điện thoại (028) 6650 6738 – (028) 6650 8738 để được giải đáp chi tiết.

Xem bài gốc tại: centalaw.com

Chia sẻ bài này