Djed là gì? Stablecoin thuật toán được hỗ trợ bởi Crypto đầu tiên trên Cardano

Đăng bởi trong Kiến thức, Tiền điện tử

Djed là một đồng stablecoin thuật toán được hỗ trợ bởi tiền điện tử đầu tiên trên mạng lưới Cardano và được phát triển bởi IOG và cung cấp bởi COTI.

THEO DÕI CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK | TELEGRAM | TWITTER

Xem bài gốc tại: Cafebitcoin

Chia sẻ bài này