Ý nghĩa ngày 14/2 (Valentine)

Đăng bởi trong Câu Nói Hay

Ngày 14/02 (Valentine)

Có nghĩa là:
1 năm 4 mùa 0 ai cả chỉ có 2 ta.
Hoặc là:
1 mình 4 bức tường 0 có người yêu 2 dòng nước mắt.

 

Chia sẻ bài này