Xuân đi hoa vẫn nở

Đăng bởi trong Câu Nói Hay

Xuân đi hoa vẫn nở,
Xuân ở hoa vẫn rơi,
Buồn chi chuyện rơi nở,
Tự tại thả thuyền trôi.

Chia sẻ bài này