Thà rằng tôi độc thân vui tính

Đăng bởi trong Câu Nói Hay

Thà rằng tôi độc thân vui tính
Chứ chẳng cần thứ tình cảm nửa vời

Chia sẻ bài này