Sống thì phải biết mình là ai

Đăng bởi trong Câu Nói Hay

Sống thì phải biết mình là ai
Sai thì phải biết đường mà sửa
Thấy lửa thì phải đổ thêm dầu
Thấy nhảy lầu thì phải hô to cổ vũ
Thấy bão lũ thì cứ bơi đi
Thấy ai đằng sau thì kệ chúng nó.

Chia sẻ bài này