Sau này chúng ta đừng gặp nhau nữa

Đăng bởi trong Câu Nói Hay

Sau này chúng ta đừng gặp nhau nữa, gội đầu rất mệt mà dầu gội thì đắt.

Chia sẻ bài này