Quên là gì?

Đăng bởi trong Câu Nói Hay

Quên là gì?
Quên không có nghĩa là xoá sạch ký ức, quên là không để nó vương vấn trong tâm trí chúng ta nửa. Quên cũng không có nghĩa là chúng ta khiến những kỷ niệm thành con số không tròn trĩnh, quên là để “kỉ niệm chỉ còn là kỉ niệm”.
Như thế là một cách chúng ta tôn trọng người cũ, tôn trọng người mới và tôn trọng chính mình.

Chia sẻ bài này