Quá khứ của em anh không kịp tham dự

Đăng bởi trong Câu Nói Hay

Quá khứ của em anh không kịp tham dự,
Nhưng tương lại của em nhất định sẽ tham gia.

Chia sẻ bài này