ÍT nói không phải là không hay nói

Đăng bởi trong Câu Nói Hay

ÍT nói không phải là không hay nói, mà là không nói những lời vô nghĩa

Chia sẻ bài này