Niềm vui lớn nhất trên đời

Đăng bởi trong Câu Nói Hay

Niềm vui lớn nhất trên đời là làm được những điều mà bạn nghĩ rằng mình không làm được
Niềm vui lớn thứ hai là làm được những điều mà người khác nghĩ rằng bạn không làm được.

Chia sẻ bài này