Nguy hiểm nhất là đứng trước bò, sau lưng ngựa và ở cạnh người ngu.

Đăng bởi trong Câu Nói Hay

Nguy hiểm nhất là đứng trước bò, sau lưng ngựa và ở cạnh người ngu.

Chia sẻ bài này