Nếu thực sự muốn, người ta sẽ tìm cách

Đăng bởi trong Câu Nói Hay

Nếu thực sự muốn, người ta sẽ tìm cách
Còn không muốn, người ta sẽ tìm lý do.

Chia sẻ bài này