Nếu khóc thì hãy khóc vì hạnh phúc

Đăng bởi trong Câu Nói Hay

Nếu khóc thì hãy khóc vì hạnh phúc, nếu đợi thì đừng đợi một cách vô ích. Và nếu yêu thì đừng chỉ dừng lại ở lời nói.

Chia sẻ bài này