Nếu cuộc đời ném vào mặt bạn một quả chanh

Đăng bởi trong Câu Nói Hay

Nếu cuộc đời ném vào mặt bạn một quả chanh, hãy vắt nước chanh thay vì chê nó chua quá

Chia sẻ bài này