Nếu cứ đem sự quan tâm

Đăng bởi trong Câu Nói Hay

Nếu cứ đem sự quan tâm giành cho người không cần thì thật lãng phí.

Chia sẻ bài này