Nếu bạn lừa được ai đó, đừng vội nghĩ rằng họ là kẻ ngu ngốc

Đăng bởi trong Câu Nói Hay

Nếu bạn lừa được ai đó, đừng vội nghĩ rằng họ là kẻ ngu ngốc. Chỉ là họ đã tin tưởng bạn quá nhiều so với những gì bạn xứng đáng nhận được.

Chia sẻ bài này