Nếu bạn không thử làm, bạn sẽ chẳng bao giờ

Đăng bởi trong Câu Nói Hay

Nếu bạn không thử làm, bạn sẽ chẳng bao giờ biết rằng mình có khả năng thực hiện nó ___ Vô Danh ___

Chia sẻ bài này