Nếu bạn không ra ngoài đi đây đi đó

Đăng bởi trong Câu Nói Hay

Nếu bạn không ra ngoài đi đây đi đó thì sẽ mãi mãi không biết nằm ở nhà thoải mái đến mức nào.

Chia sẻ bài này