Nếu ai nói xấu bạn mà nói đúng

Đăng bởi trong Câu Nói Hay

Nếu ai nói xấu bạn mà nói đúng thì hãy sửa mình đi. Nếu họ nói bậy thì bạn hãy cười thôi – Epictete

Chia sẻ bài này