Nếu ai nói xấu bạn mà nói đúng thì hãy sửa mình đi

Đăng bởi trong Câu Nói Hay

Nếu ai nói xấu bạn mà nói đúng thì hãy sửa mình đi. Nếu họ nói bậy thì hãy cười thôi.
———————– Epictete ——–

Chia sẻ bài này