Lòng tin – Đó là thứ khó có được nhưng lại dễ mất đi

Đăng bởi trong Câu Nói Hay

LÒNG TIN
Đó là thứ khó có được nhưng lại dễ mất đi. Thế nhưng nhiều người lại không biết quý trọng nó.

Chia sẻ bài này