Làm người cần biết nhận lỗi và sửa sai

Đăng bởi trong Câu Nói Hay

Làm người sai phải biết sửa, có lỗi phải biết nhận và phải biết day dứt vì những hành động sai trái của mình.

Chia sẻ bài này