Khổng tử dạy

Đăng bởi trong Câu Nói Hay

Tâm còn chưa thiện, phong thủy vô ích.
Bất hiếu cha mẹ, thờ cúng vô ích.
Anh em không hòa, bạn bè vô ích.
Làm việc bất chính, đọc sách vô ích.
Làm trái lòng người, thông minh vô ích.
Không giữ nguyên khí, thuốc bổ vô ích.
Thời vận không thông, mưu cầu vô ích.
– Khổng Tử

Chia sẻ bài này