Không hứa bậy nên mình không phụ ai

Đăng bởi trong Câu Nói Hay

Không hứa bậy nên mình không phụ ai. Không tin bừa nên không ai phụ mình.

— Khuyết Danh —

Chia sẻ bài này