Không được xúc phạm phụ nữ.

Đăng bởi trong Câu Nói Hay

Không được xúc phạm phụ nữ. Ngay cả khi họ làm tổn thương bạn, bạn là đàn ông hãy bước sang một bên. Bạn im lặng và không bảo vệ cô ấy thì đó là một hình phạt đối với họ rồi.

Chia sẻ bài này