Không có người yêu thật bình yên

Đăng bởi trong Câu Nói Hay

Không có người yêu thật bình yên
Chẳng cần mua sắm đỡ tốn tiền
Ra đường không lo phải ăn diện
Về nhà nằm ngủ sướng như tiên

Chia sẻ bài này