Học mà không chơi, đánh rơi tuổi trẻ

Đăng bởi trong Câu Nói Hay

Học mà không chơi, đánh rơi tuổi trẻ
Chơi mà không học, bán rẻ tương lai
Thôi thì ta chọn cả hai
Vừa chơi vừa học, tương lai huy hoàng.

Chia sẻ bài này