Hạnh phúc không phải là

Đăng bởi trong Câu Nói Hay

Hạnh phúc không phải là những gì đã có được và đã mất đi mà là những gì ta đang nắm giữ. Hãy trân trọng những gì ta đang có bên cạnh.

//Có không giữ, mất đừng tìm. Đến không trân trọng, đi đừng níu kéo.

Chia sẻ bài này