Hạnh phúc hay đau khổ, đều là một sự lựa chọn

Đăng bởi trong Câu Nói Hay

Hạnh phúc là một sự lựa chọn. Đau khổ cũng là một sự lựa chọn. Hãy lựa chọn khôn ngoan.

– Roy T. Bennett

Chia sẻ bài này