Gió vẫn thổi, cây vẫn lay

Đăng bởi trong Câu Nói Hay

Gió vẫn thổi, cây vẫn lay, nắng vẫn chiếu và thời gian vẫn chạy trong khi bạn đang buồn phiền.

Chia sẻ bài này