Đừng ném lời cho gió

Đăng bởi trong Câu Nói Hay

Đừng ném lời cho gió nếu không biết gió thổi về đâu.

Chia sẻ bài này