Đừng bao giờ che giấu cảm xúc thực của bạn

Đăng bởi trong Câu Nói Hay

Đừng bao giờ che giấu cảm xúc thực của bạn, hãy cười lên khi bạn cảm thấy hạnh phúc và đôi lúc có thể khóc nếu cảm thấy yêu lòng.

Chia sẻ bài này