Đời là bể khổ

Đăng bởi trong Câu Nói Hay

Đời là bể khổ mà chúng sinh thì không biết bơi.

Chia sẻ bài này