Đời cơ bản là buồn

Đăng bởi trong Câu Nói Hay

Ăn nhiều, uống nhiều thì buồn vệ sinh
Học nhiều thì buồn ngủ
Làm nhiều thì buồn chán
Nghĩ nhiều thì buồn đời
Ức chế nhiều thì buồn bực
Đến cả khi vui vẻ thì cũng buồn …. cười !!!!

Chia sẻ bài này