Cũng ngay giữa cõi vô thường

Đăng bởi trong Câu Nói Hay

Cũng ngay giữa cõi vô thường,
Hoa vô ưu nở bên đường ta đi.

Chia sẻ bài này