Có những người đàn ông luôn đòi hỏi cô gái của mình còn thuần khiết

Đăng bởi trong Câu Nói Hay

Có những người đàn ông luôn đòi hỏi cô gái của mình còn thuần khiết, trong khi họ lại vấy bẩn rất nhiêu cô gái khác bằng chính sự nhơ nhuốc của mình. Đòi hỏi như vậy họ đâu có tư cách.

Chia sẻ bài này