Có thể đôi lúc hâm hâm

Đăng bởi trong Câu Nói Hay

Có thể đôi lúc hâm hâm, nhưng hãy cứ an tâm, hâm hâm cho tâm hồn thanh thản. Có thể chưa có người yêu, nhưng hãy cứ tự kiêu. Vì không phải ế, mà chỉ là muốn sống thế mà thôi.

Chia sẻ bài này