Chung thủy không phải là suốt đời chỉ yêu mãi một người

Đăng bởi trong Câu Nói Hay

Chung thủy không phải là suốt đời chỉ yêu mãi một người đó là sự cố chấp. Mà chung thủy là không dành bất kì tình cảm nào cho người khác trong thời gian họ yêu bạn.

Chia sẻ bài này